دیوار پروفایل مرادی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
آبی که از این دیده چو خون میریزد
خون است بیا ببین که چون میریزد
پیداست که خون من چه برداشت کند
دل می‌ خورد و دیده برون می‌ریزد
آذر 4, 1396 توسط مرادی
میروی و گریه می آید مرا
اندکی بنشین که باران بگذرد
آذر 4, 1396 توسط مرادی
...